2018 1st Place Women’s Epee: ASU

1st Place Women’s Epee

ASU Women’s Epee
Lu Zhao, Suet Yi Cheung, and Natalie Arroyo